Początki muzykowania na instrumentach dętych przy wiślańskim zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  datuje się na połowę lat trzydziestych dwudziestego wieku, kiedy to zaczęły powstawać zalążki orkiestry. Początkowo był to czteroosobowy amatorski zespół muzyczny, który powstał, by swą grą upiększać nabożeństwa. Z biegiem czasu przerodził się w orkiestrę, która przez dziesiątki kolejnych lat zaznaczała swą obecność na wielu zjazdach i nabożeństwach, jak również towarzyszyła wycieczkom i akcjom ewangelizacyjnym. Orkiestra nie prowadziła kroniki, dlatego trudno wymienić wszystkie wydarzenia i miejsca w których występowała, jednak w pamięci najstarszych żyjących obecnie członków zespołu pozostały miasta w różnych częściach naszego kraju, począwszy od Białegostoku, przez Warszawę i Kraków do  Zakopanego.

Pierwszym dyrygentem był Andrzej Kajfosz, następnie Jan Cieślar, a potem przez całe dziesięciolecia orkiestrę prowadził Józef Cieślar. Od 2001 roku dyrygentem jest Andrzej Troszok. W roku 2007 orkiestra przyjęła nazwę „Echo Adwentu”. Repertuar stanowią aranżacje pieśni kościelnych oraz marsze. Jest to prawdopodobnie najstarsza orkiestra dęta w Wiśle, gdyż działa – jak łatwo policzyć, już blisko 80 lat. Zespół nadal, tak jak na początku, tworzą amatorzy i entuzjaści gry na instrumentach dętych. O wyjątkowości przedsięwzięcia świadczy również fakt, że orkiestra jest jedynym takim zespołem działającym przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Muzycy nadal swymi występami uświetniają różne uroczystości kościelne, ale również, szczególnie w sezonie letnim, koncertują na wiślańskim rynku i rynkach okolicznych miejscowości. Ich godzinne występy mają na celu promocję bezpłatnej literatury chrześcijańskiej i zdrowotnej, którą zawsze można znaleźć na pobliskim stoliku.

Zespół w ostatnich latach koncertował na w festiwalu „Hosanna” w Częstochowie i Katowicach. Uczestniczył wielokrotnie w obchodach Dni Chrzanowa, Skoczowa czy Ustronia, a także w Pikniku Rodzinnym w Zakliczynie, wystawie Expo Zdrowie w Pszczynie, plenerowej imprezie prozdrowotnej pod hasłem „Czantoria dla Twojego Zdrowia” na szczycie Czantorii. Przynajmniej raz w roku odwiedza pensjonariuszy Domu Opieki „Samarytanin” w Bielsku Białej.

Niżej zamieszczone nagranie zostało zrealizowane przez Ośrodek Radowo-Telewizyjny "Głos Nadziei" podczas koncertu, który odbył się w Domu Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej w dniu 20 lutego 2010 roku.

facebook_page_plugin