3 października miała miejsce w naszym zborze miła i dość rzadko spotykana uroczystość zorganizowana z okazji jubileuszu pięćdziesiątej rocznicy ślubu.

Ten wspaniały jubileusz obchodzili w naszym zborze braterstwo Helena i Władysław Wrzecionkowie. Z tej okazji, podczas drugiej części nabożeństwa pastor Jacek Matter skierował do jubilatów słowa kazania, a przedstawiciele zboru złożyli im najserdeczniejsze życzenia oraz upominki. Tę podniosłą chwilę upiększyły także występy muzyczne braterstwa Anny i Bolesława Kocyanów oraz Sary Wrzecionko. Stosowny wiersz zadeklamowała także Franciszka Szarzec. Cała uroczystość zakończyła się miłym akcentem po nabożeństwie, kiedy to jubilaci zaprosili wszystkich zebranych na wiślańskie kołocze. Była to szczególna i bardzo wzruszająca uroczystość. Raz jeszcze życzymy Helenie i Władysławowi Wrzecionkom, aby Bóg dał im jeszcze wiele wspólnych lat, przeżytych w zdrowiu i pomyślności.

facebook_page_plugin