Również 17 października odbyło się spotkanie seniorów, które stanowiło jakby kontynuację nabożeństwa Żniwno-Dziękczynnego.

Po wspólnym posiłku Sara Wrzecionko zaśpiewała piękną pieśń „Wszystko Tobie dziś oddaję”, a pastor Jacek Matter wygłosił do zebranych ważne i budujące słowa. Był też czas na wspominanie starych dobrych czasów i dzielenie się doświadczeniami oraz na wspólny śpiew, który umilił nam akompaniamentem na akordeonie Bolesław Kocyan. Dodatkowym punktem programu był zabawny, ale jakże trafny wiersz, odczytany przez Władysława Wrzecionkę, który w humorystyczny sposób przedstawiał realia życia seniorów. Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali pamiątkowe breloczki z napisem „Bogu ufam” w nawiązaniu do tekstu z proroctwa Izajasza 40.28-31 „Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan,  Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz Ci, którzy  ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną a nie mdleją, idą, a nie ustają.”

Julia Troszok

facebook_page_plugin