W tym roku Tydzień Modlitwy odbywał się od 7 do 14 listopada. Podczas jego trwania wszyscy wyznawcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na całym świecie, analizowali temat „Ożywienie i powtórne przyjście Jezusa”. Również i my, podczas codziennych spotkań, które odbywały się w naszym zborze od niedzieli do piątku o godzinie 18:00, zaś w soboty podczas nabożeństw, pilnie zapoznawaliśmy się z treścią przygotowanego materiału i poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: Jaką rolę odgrywają poselstwa trzech aniołów w ożywieniu Kościoła i każdego z nas? Jaki jest związek między niebiańską świątynią a tymi trzema ważnymi poselstwami? Co łączy znaki powtórnego przyjścia Chrystusa z ożywieniem i zaangażowaniem w misji? Czy możemy być pewni powtórnego przyjścia Pana i nadziei zmartwychwstania? Komu oddajemy cześć? Jak oczekujemy?

Podczas tych spotkań mieliśmy oczywiście czas, by wspólnie śpiewać, a przede wszystkim modlić się. Prosiliśmy Boga o ożywienie, o to by historia tego świata pełnego grzechu, śmierci, łez wreszcie się skończyła wspaniałym powrotem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Modliliśmy się za siebie nawzajem, za literaturę, która została rozdana podczas działań ewangelizacyjnych, a także o deszcz ten z nieba i Ducha Świętego.

Tydzień minął szybko, ale to co pozostało, to radość, że znów mogliśmy spędzić ze sobą czas, że mogliśmy nasze myśli skierować do Boga, że mogliśmy z Nim rozmawiać w licznych modlitwach, w końcu, że spotykaliśmy się w kościele w grupie przynajmniej piętnastoosobowej, a przecież wiele osób, które nie mogły być zborze, także modliło się w rodzinnym gronie. To był szczególny czas i dziękuję Bogu za to, że mogłem w nim uczestniczyć.

Artur Pieszka

facebook_page_plugin