To już niemal tradycja, że na początku roku spotykamy się w naszym zborze na codziennych nabożeństwach modlitewnych. Należy zaznaczyć, że już od dziesięciu lat cały ogólnoświatowy Kościół modli się w ramach „10 Dni Modlitwy” na początku każdego roku.

Bóg dokonał wielu cudów w wyniku tych szczególnych spotkań. Duch Święty dokonywał ożywienia, nawrócenia, odnowienia ewangelizacyjnego zapału oraz uzdrawiał więzi między ludźmi, gdyż modlitwa jest miejscem narodzin ożywienia. W tym roku spotkania w ramach „10 Dni Modlitwy” odbywały się od 06 – 16 stycznia. Spotykaliśmy się o godzinie 18:00 i poświęcaliśmy czas na studium Biblii i modlitwę. Poza jednym dniem, kiedy było nas 8 osób, spotykaliśmy się w grupie 14 – 18 osobowej, a najlepszą frekwencję mieliśmy w piątek 8 stycznia, kiedy obecnych było 25 osób.

W tym roku szczególną uwagę skierowaliśmy na osobę Ducha Świętego, Jego działanie i zadania, po  raz kolejny uświadomiliśmy sobie jak bardzo jest potrzebny w naszym osobistym życiu oraz w życiu Kościoła. Szczególną też uwagę zwróciliśmy na potrzebę trwania w Chrystusie. Ta trwałość jest niezbędna do prowadzenia chrześcijańskiego życia, a może być realizowana jedynie przez codzienny kontakt z naszym Zbawicielem poprzez studium Pisma Świętego i modlitwę. Rozwiązanie wydaje się banalnie proste jednak, zapewne każdy przyzna, że wcale łatwe nie jest i wymaga szczególnej dyscypliny i „walki” o te wyjątkowo potrzebne chwile. Rozmawialiśmy też o radości wynikającej z posłuszeństwa Bożym zasadom, o prowadzeniu życia w taki sposób, żebyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi, o potrzebie obecności Chrystusa w życiu rodzin i Kościoła.

Już w czasie spotkań niektórzy zwrócili uwagę, że frekwencja w porównaniu z poprzednim rokiem jest większa i rzeczywiście tak było. Ten fakt bezsprzecznie świadczy o tym, że wszystkie wydarzenia, które dzieją się wokół nas, przekonują, że potrzebujemy jeszcze bliższej więzi z Bogiem i chcemy się spotykać, by wspólnie się wspierać. W tym miejscu należy wspomnieć, że poza tymi szczególnymi dziesięcioma dniami w każdą środę odbywają się cotygodniowe nabożeństwa modlitewne, w których warto regularnie brać udział.

Artur Pieszka

facebook_page_plugin