W dniach 16 i 17 kwietnia 2016 roku, odbyła się w naszym zborze, doroczna Konferencja Starszych Zboru Diecezji Południowej.

Sobotnia część konferencji rozpoczęła się wystąpieniem przewodniczącego diecezji – pastora Wasyla Bostana, który w kazaniu opartym na trzynastym rozdziale Ewangelii Mateusza, zwrócił uwagę na wartość otrzymanego daru zbawienia i konieczność bezwarunkowego poświęcenia. Po wspólnych modlitwach, wyrażających dziękczynienie za dotychczasowe Boże prowadzenie oraz prośbach o błogosławieństwo dla tej Konferencji, przeszliśmy do omawiania pracy i planów poszczególnych Sekretariatów Diecezji. Sekretarz Diecezji – pastor Mariusz Sobkowiak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zasady oraz cel funkcjonowania Kościoła, szczególnie podkreślając znaczenie właściwego stosowania dyscypliny wobec osób, które upadły w grzech. Lucyna Kurz reprezentująca Sekretariat Zdrowia, przedstawiła praktyczne sposoby wykorzystywania "Poselstwa Zdrowia" w służbie głoszenia ewangelii. Natomiast Sekretariat Młodzieży reprezentowała Sandra Piecha–Olech. W swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na zaangażowanie wielu młodych osób w programie "Bible Challenge". Sobotnią część Konferencji zakończyło kazanie ewangelisty, Adama Olmy oraz nieformalne spotkanie poświęcone wymianie osobistych doświadczeń, a także wspólnym modlitwom.

W niedzielę spotkanie rozpoczęło się kazaniem wygłoszonym przez pastora Mateusza Krzesińskiego. Tematem przewodnim tego dnia było "Poselstwo Trójanielskie" z czternastego rozdziału Księgi Objawienia Św. Jana. Treść przypomnieli, a także dokonali szczegółowej analizy, pastorzy: Wiesław Szkopiński, Sławomir Wcisło, Zenon Korosteński i Jacek Matter.

Błogosławiony czas konferencji zakończono wspólną modlitwą, pamiątkowym zdjęciem oraz wyśmienitym obiadem.

[źródło: www.maranatha.pl]

facebook_page_plugin