Głównym mówcą, trzeciej Konferencji Zdrowia, która odbyła się w dniach 7 i 8 maja 2016 roku był Roman Uhrin z Czech. Wiedzą i praktycznym zaangażowaniem inspirował zebranych do służenia Bogu poprzez zdrowotną działalność misyjną. Zachęcał do zakładania nowych klubów zdrowia i ośrodków sanatoryjnych.

Pozostali mówcy, dopełnili program refleksjami, o tym jak możemy służyć zgodnie ze swoimi darami w różnych gałęziach ewangelizacji. Odpowiedzieli na pytanie: "Dlaczego Kościół Ostatków przyjął reformę zdrowia? Jak poprzez poselstwo zdrowia dotrzeć do ludzi z ewangelią oraz jakie jest miejsce poselstwa zdrowia w poselstwie trójanielskim. Beata Śleszyńska, dyrektor sekretariatu zdrowia przy Zarządzie Kościoła, zacytowała słowa E.G.White: "Dzieło reformy zdrowia jest środkiem, którym Pan posługuje się przynosząc ulgę światu i oczyszczenie swemu Kościołowi. Uczcie ludzi, że mogą działać jako Boży pomocnicy, współpracując z Mistrzem w odnowie zdrowia (...). To dzieło nosi pieczęć nieba i otwiera drzwi innym cennym prawdom." [Ellen White, Słudzy Ewangelii, str. 231]. Mówiła też: "Nic nie wzmacnia zdrowia umysłowego i duchowego bardziej niż duch wdzięczności i chwały". O wdzięczności, jako akcie podziękowania i relacjach, również wspomniała w swoim wystąpieniu Izabela Lewosińska. Natomiast Jacek Matter akcentował jedność struktury fizycznej ale i duchowej, jako całościowe spoglądanie na człowieka. Podkreślił, że: "Ludzi powinno się uczyć, że przekroczenie praw natury jest przekroczeniem Praw Bożych." [Ellen White, 6 tom Świadectwa dla Zboru, str 224].

Pastor Vasyl Bostan, podsumował w kilku zdaniach spotkanie. Zachęcał do zaangażowania się w prowadzenie Klubów Zdrowia członków Zborów, aby dziesięć prezentacji "Wiem co jem", które zostały opracowane przez Korespondencyjną Szkołę Lepszego Życia, mogły być pomocne w szkoleniu prelegentów, którzy przeprowadziliby wykłady. Za ważne uznane zostało, wspólne logo Klubów Zdrowia - jako znak firmowy, który będzie wszędzie rozpoznawalny. "Expo Zdrowie jako kontakt poprzez zdrowie", "Wystawa kreacjonizmu- jako pokazanie, że Bóg jest Stwórcą","Wystawa Biblii jako promowanie studiowania Słowa Bożego", "Sanatorium jako pomoc ciału ale i zwrócenie uwagi na Pana Boga". Są to Boże Środki do harmonijnego działania, gdzie RAZEM tworzymy wspólną misję, której pomysły, dary i talenty połączone są ze szczerymi sercami. Jak powiedział Pan Jezus:"Niech się nie trwoży serce wasze ..."

Barbara Rydzowska

Źródło: maranatha.pl

facebook_page_plugin