Od 30 sierpnia do 28 września 2017 r. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle miała miejsce wystawa Biblii. Mogła się odbyć przy współpracy i dzięki życzliwości dyrekcji oraz pracowników muzeum, a także wielu osób, które czynnie włączyły się w jej organizację.

Wystawę rozpoczęliśmy w środę 30 sierpnia wernisażem, podczas którego pastor Mateusz Krzesiński wygłosił referat pod tytułem Czy możemy zaufać Nowemu Testamentowi - nowe dowody na poparcie, iż Nowy Testament powstał na podstawie naocznych świadectw. Następnie wszyscy zebrani - ok. 50 osób, zostali zaproszeni do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie zgromadzone zostały liczne egzemplarze Pisma Świętego - nie tylko w języku polskim, pomoce służące lepszemu zrozumieniu tej księgi takie jak: słowniki, konkordancje, atlasy oraz liczne plakaty, na których przedstawiono różne ciekawostki i szerzej omówiono ważne tematy związane z powstaniem Biblii. Wernisaż zakończył się poczęstunkiem, gdzie przy wiślańskim kołoczu i herbacie ze zielin wszyscy mogli w miłej atmosferze prowadzić dalsze rozmowy. 

Wystawa była dostępna dla zwiedzających przez miesiąc, codziennie za wyjątkiem poniedziałków, kiedy muzeum jest zamknięte dla zwiedzających. W środy i niedziele po wystawie oprowadzał zwiedzających pastor Mateusz Krzesiński, który wykazał się olbrzymią wiedzą, umiejętnością przekazu i postawą zjednującą mu przychylność słuchaczy. Świadczy o tym jeden z komentarzy pozostawionych w księdze pamiątkowej: Fajna wystawa Biblii. Słuchanie przewodnika to prawdziwa przyjemność. Z notatek skrupulatnie prowadzonych przez pracowników muzeum wynika, że wystawę zwiedziło 1480 osób.

Dla zwiedzających wystawę, którzy zostali zainspirowani jej treścią i zachęceni do czytania Pisma Świętego zostały przygotowane darmowe egzemplarze Nowego Testamentu i egzemplarze Ewangelii, które ufundowało Towarzystwo Biblijne w Polsce, a także udostępniło Międzynarodowe Towarzystwo Gedeonitów.

Zamiast podsumowania warto przytoczyć trzy wpisy pozostawione w księdze pamiątkowej muzeum, gdyż dla nich warto było ponieść każdy trud związany z jej organizacją:

  • Fantastyczna wystawa, zarówno dla osób zainteresowanych teologią, jak i tych pragnących po prostu zobaczyć, na czym opiera się ich wiara. Gratuluję!!!
  • Dziękujemy za bardzo interesujący wykład na temat Biblii.
  • Słowo Boże trwa na wieki – tylko po Biblię sięgać. Dziękuję za wystawę.

 

 

facebook_page_plugin