6 stycznia odbyło się w naszym zborze uroczyste nabożeństwo noworoczne, podczas którego mieliśmy możliwość wyrazić naszemu Bogu dziękczynienie za kolejny przeżyty rok.

Nabożeństwo to zostało uświetnione utworami muzycznymi wykonanymi przez braterstwo Kocyanów, orkiestrę Echo Adwentu, Dorotę Wantulok, Piotra Wantuloka, Jana Wisełkę oraz Erwina Wisełkę. W Szkole Sobotniej, podczas części nabożeństwa poświęconej doświadczeniom, zgromadzeni wyrazili swoje dziękczynienie za przeżyty rok, przypominając w jaki sposób odczuwali Boże błogosławieństwa i Jego prowadzenie. Następnie została przedstawiona zdjęciowa prezentacja wydarzeń minionego roku przygotowana przez Artura Pieszkę. Później kazanie Słowa Bożego wygłosił pastor Adam Ples, zaś na koniec nabożeństwa wszyscy zgromadzeni oddali chwałę i dziękczynienie Bogu w modlitwach. Po krótkiej przerwie odbyły się wybory zborowe przeprowadzone przez pastora, a następnie wszyscy zeszli do pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu, gdzie przygotowany był wspaniały posiłek. Tam, w miłej atmosferze, mogliśmy się cieszyć z kolejnych błogosławieństw danych nam przez Pana.

Podsumowując możemy stwierdzić, że to był bardzo dobry rok. Wiele wydarzyło się w życiu naszego zboru, z powodzeniem mogliśmy realizować plany, które na początku roku założyliśmy. Bóg obdażał nas zdrowiem i życiem, zapewniał też wszystko to co jest niezbędne do życia a nawet wiele, wiele więcej za co niech będzie Mu chwała i cześć. Mając taki bagaż doświadczeń możemy z nadzieją spoglądać w przyszłość.

facebook_page_plugin