To już niemal tradycja naszego zboru, że w listopadzie odbywają się u nas wykłady ewangelizacyjne. Tak było również i w tym roku. Na przełomie listopada i grudnia miała miejsce w naszym zborze ewangelizacja prowadzona przez pastora Darka Lazara, który przygotował i wygłosił cykl wykładów pod tytułem „Zapomniane lekcje historii”. Pierwszy wykład, który odbył się w sobotę 23 listopada, nosił tytuł „Fenomen prześladowań w tolerancyjnym Rzymie. Groźba prześladowań w XXI wieku?”, natomiast kolejnego dnia mogliśmy wysłuchać rozważania pt. „Spory teologiczne we wczesnym kościele a teologia naszych dni”. W kolejnym tygodniu, podczas wykładów w piątek, sobotę i niedzielę rozważaliśmy zagadnienie kształtowania się struktury wczesnego kościoła oraz wysłuchaliśmy informacji o tym, jak Polska stała się krajem chrześcijańskim.

Wszystkie te tematy na pozór bardzo odległe dla współczesnego człowieka były tylko pretekstem do głębszych rozważań dotyczących obecnych czasów i zmuszały odbiorców do myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, ponieważ prelegent stawiał pytania, ale nie udzielał na nie jednoznacznych odpowiedzi. Dzięki temu każdy uczestnik wykładów mógł zastanowić się nad tym, jaki jest mechanizm powstawania prześladowań w tolerancyjnym świecie i uświadomić sobie, że grozi nam to także współcześnie. Mogliśmy się zastanowić, czy warto jest się spierać w kościele, a także kiedy jest to konieczne, a kiedy odmienne zdania poszczególnych członków nie są niczym szkodliwym. Mogliśmy zastanowić się czy hierarchia w kościele jest korzystnym zjawiskiem i jak uniknąć jej wypaczenia. Najmocniejsze przesłanie miał natomiast ostatni wykład, który był apelem do zgromadzonych o refleksję na temat autentyczności swojego osobistego chrześcijaństwa, zwracał uwagę na to, że ludzie będący z pozoru wierzący, są niejednokrotnie tak naprawdę uwikłani tylko w puste formy obrzędowości i brak im autentycznej, głębokiej więzi z Chrystusem.

Wykłady pt. „Zapomniane lekcje historii” to bardzo wartościowy czas i niech Bogu będzie chwała za osoby, które zdecydowały się wziąć w nich udział. Szczególnie pamiętajmy w modlitwach o gościach, którzy przyszli na wykłady spoza naszej społeczności, by Duch Święty wpływał na ich myśli i pozwolił im wyciągnąć odpowiednie wnioski, tak aby pod wpływem usłyszanych treści chcieli zmienić swoje życie i na nowo oddać je Jezusowi. Natomiast osoby, które nie mogły osobiście uczestniczyć w wykładach lub chciałyby je obejrzeć jeszcze raz i podzielić się tymi wartościowymi treściami także ze swoimi znajomymi, mogą to zrobić ponieważ zostały zarejestrowane i udostępnione w serwisie YouTube.

Alicja Pieszka

facebook_page_plugin