Nabożeństwa sobotnie i nabożeństwa modlitewne w wiślańskim zborze odbywają się. Zbór w Wiśle działa! Pomimo obowiązujących ograniczeń, cały czas staramy się organizować nabożeństwa oczywiście stosując się do norm liczebnych. W listopadzie br. organizowaliśmy jedno nabożeństwo od 9:30 do 12:00, jednak z uwagi na widoczną chęć uczestnictwa większej liczby osób Rada Zboru zdecydowała by w naszym zborze odbywały się dwa nabożeństwa, o godzinie 9:00 i 11:00.

Aktualnie przebieg nabożeństw prezentuje się następująco:

 1. Rozpoczęcie (9:00, 11:00)
 2. Pieśń ogólna
 3. Tekst Biblijny/Psalm
 4. Modlitwa
 5. Dary Szkoły Sobotniej
 6. Studium Biblii - Lekcja Szkoły Sobotniej (ok. 35-45 min, tj. ~9:10 – 9:50, 11:10 – 11:50)
 7. Pieśń ogólna
 8. Modlitwa
 9. Ogłoszenia
 10. Dary Zborowe
 11. Tekst Biblijny do kazania
 12. Kazanie Słowa Bożego (35-45 min, tj. ~10:00 – 10:40, 12:00 – 12:40)
 13. Pieśń ogólna
 14. Modlitwa mówcy
 15. Pieśń ogólna
 16. Cicha osobista modlitwa

Reasumując, z uwagi na obowiązujące obostrzenia, nie dysponujemy standardową liczbą miejsc, dlatego też uczestnictwo w nabożeństwie jest związane z koniecznością deklaracji uczestnictwa! W celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa i potwierdzenia możliwości przybycia bardzo prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce "Kontakt".

Tych, którzy z różnych względów nie zdecydują się lub nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie sobotnim, zachęcamy do oglądania transmisji nabożeństw sobotnich z Podkowy Leśnej, Warszawy i Łodzi.

facebook_page_plugin