Na samym początku swej ziemskiej służby Jezus przyszedł nad Jordan by dać się ochrzcić swojemu kuzynowi Janowi. Jan o swojej służbie mówił: „Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3:11). Na końcu swojej ziemskiej służby, Jezus dał polecenie swoim uczniom: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28:19). Zadanie, powierzone uczniom 2000 lat temu, jest aktualne także dzisiaj!

W niedzielne przed-południe, 25 listopada 2012 roku, w jaworzańskim zborze mieliśmy możliwość przeżywać radość chrztu. Deklarację swojej wiary złożyła Renata Cieślar, a wraz z nią jeszcze dwie osoby – ze zboru z Cieszyna i z Ustronia. Nabożeństwo prowadził pastor Włodzimierz Pilch, który także wygłosił krótkie kazanie Słowa Bożego, a obrzędu zanurzenia dokonał pastor Mariusz Sobkowiak. Nie obyło się też bez muzyki. Na trąbce dwie pieśni zagrał Jan Wisełka, a również dwie pieśni zaśpiewali w duecie bracia z Ukrainy.

Dziękujmy Bogu za to, że kolejna osoba w tym roku podjęła decyzję kroczenia za Jezusem. Renacie Cieślar życzymy wielu Bożych błogosławieństw i Jego opieki każdego dnia oraz dedykujemy słowa zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza:

„A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

facebook_page_plugin