W dniach od 9 do 19 stycznia odbywały się spotkania zatytułowane „Dziesięć dni w pokoju na górze”. W czasie tych jedenastu dni poświęcaliśmy codziennie około godziny, by na podstawie przygotowanych materiałów zastanowić się nad koniecznymi zmianami w naszym życiu osobistym i zborowym, które muszą nastąpić by ponownie został wylany Duch Święty. Rozważaliśmy między innymi tematy związane z modlitwą wstawienniczą, szczerą skruchą, uczciwym wyznaniem grzechów, pełną miłości jednością, ofiarną pokorą, których wynikiem jest radosne dziękczynienie i gorliwe świadczenie.

Podstawą do rozważań była historia uczniów Jezusa, którzy po Jego wniebowstąpieniu, oczekiwali zgodnie z zaleceniem swojego Mistrza na wylanie Ducha Świętego. Czas, który razem spędzili zaowocował lepszym zrozumieniem misji Jezusa na ziemi, pozwolił im przeanalizować dotychczasowe postawy i priorytety, a w konsekwencji zmienił ich życie. Po zmianach, które w nich zaszły, te 120 osób było przygotowane do misji, którą odchodząc powierzył im Jezus: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Na efekty nie musieli długo czekać, gdyż po pierwszym kazaniu Piotra ochrzciło się ok. 3000 osób, a w ciągu 30 lat misji w cesarstwie rzymskim mieszkał milion chrześcijan.

Polecenie Jezusa jest aktualne także dzisiaj i jedno co jest pewne to to, że Bóg dokończy swoje dzieło na ziemi przez poświęconych i oddanych Mu ludzi, którzy szukają Go na kolanach i są napełnieni Jego Duchem Świętym! Pozostaje jedynie pytanie czy wśród tych oddanych ludzi będziesz Ty i ja?

Załączniki:
Pobierz plik (Dziesięć dni w pokoju na górze.pdf)Dziesięć dni w pokoju na górze[Materiały do spotkań modlitewnych]386 kB
facebook_page_plugin