W dniach od 16 do 24 marca 2013 roku przypadł Tydzień Modlitwy Młodzieży. Cykl spotkań został zatytułowany „Rewolucja, która ma sens”. Rewolucja na ogół niesie wielkie zmiany w krótkim czasie, często nieprzewidziane i nie zawsze na lepsze. Rewolucje bywają polityczne, społeczno-ekonomiczne, kulturowe, intelektualne, filozoficzne lub technologiczne. Czy rewolucja może być duchowa?

„Rewolucja, która ma sens” to taka, która opiera się na Jezusie Chrystusie, zwraca uwagę na to jakie prowadził życie pełniąc swą trzyletnią służbę, a także co On dla nas dokonał na krzyżu. Jego ofiara powoduje zmiany w życiu każdego wierzącego człowieka.  Młodzież naszego zboru spotykała się prawie codziennie i poświęcała czas na lekturę przygotowanych rozważań, śpiew, rozmowy i oczywiście modlitwę. Najwyższa frekwencja była w piątkowy wieczór, gdyż spotkało się w tym dniu w sumie 16 osób, ale w pozostałe dni na spotkania przychodziło średnio 7 osób. Były to chwile, które pozwoliły poznać siebie jeszcze lepiej, spędzić ze sobą więcej czasu, a co najważniejsze sprowokowały do zastanowienia się nad tym kto (co) jest ważny w życiu. Czy w ciągu tego tygodnia nastąpiła rewolucja? Nie nam oceniać. Ale krocząc z Jezusem dzień po dniu, nasze życie na pewno będzie się zmieniało i nabierało sensu.

 24 marca odbyło się nabożeństwo sobotnie kończące tydzień modlitwy młodzieży, które zostało w całości przygotowane i poprowadzone przez młodzież. Pierwszą część nabożeństwa prowadził Samuel Szkopiński. W tym dniu nie obyło się bez nowości, gdyż wszyscy, przychodząc na nabożeństwo losowali karteczki w 5 różnych kolorach. Następnie osoby, które miały te same kolory karteczek stworzyły klasy, w których mogliśmy studiować Biblię z pomocą Lekcji Szkoły Sobotniej, a każdej klasie przewodził przedstawiciel młodzieży. Apel ewangelizacyjny wygłosił Daniel Sydor, natomiast doświadczeniami podzielili się w nim Jarosław Szalbot i Artur Pieszka. Drugą część nabożeństwa poprowadziła Magdalena Kukla, a kazanie Słowa Bożego skierował do zebranych Daniel Sydor. W swym wystąpieniu przywołał między innymi historie Dawida, Mojżesza i zwrócił uwagę na to, co decyduje o naszym codziennym zwyciężaniu nad grzechem. Zwyciężamy, kiedy trzymamy Jezusa za rękę cały czas!

facebook_page_plugin