22 czerwca 2013 roku odbył się w wiślańskim zborze coroczny zjazd okręgu bielsko‑cieszyńskiego połączony z chrztem. Jak zwykle w przygotowanie zjazdu włączyło się wielu członków naszego zboru, dzięki czemu wszystko mogło zostać wcześniej przygotowane, a sam zjazd przebiegał sprawnie i bez problemów.

Oprócz członków okolicznych zborów, do Wisły w tym dniu przybyli też goście z dalszych stron kraju, a także z zagranicy. Głównym mówcą zjazdu był nowo wybrany przewodniczący kościoła – pastor Jarosław Dzięgielewski, który przed swoim kazaniem przywitał i przedstawił zgromadzeniu pastora Wasyla Bostana, wybranego na jego miejsce na stanowisko przewodniczącego diecezji południowej. Zjazd składał się z trzech części – dwóch dopołudniowych oraz popołudniowej połączonej z chrztem trzynastu osób, w tym Sary Wrzecionko z naszego zboru. Jak zwykle wszyscy uczestnicy zjazdu mogli także skorzystać w przerwie z posiłku przygotowanego przez siostry z miejscowego zboru. Cały zjazd został uświetniony licznymi występami muzycznymi - śpiewały chóry, zespoły i soliści, a także grała orkiestra Echo Adwentu. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas, a wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz obsługę zjazdu serdeczne Bóg zapłać.

facebook_page_plugin