Fot. Maciej GądekNabożeństwo w ostatnią sobotę września pod względem formy nie różniło się od innych sobotnich zgromadzeń. Najpierw odbyła się szkoła sobotnia, podczas której w grupach rozważaliśmy temat „Obiecane ożywienie - dokończenie dzieła Bożego”. W ten sposób zakończyliśmy studium zagadnienia „Ożywienie i reformacja”, a tym samym kolejny kwartał tego roku.

Następnie apel ewangelizacyjny wygłosił Krzysztof Żurek. Potem wspomogliśmy budowę domu modlitwy w Bolesławcu i inne projekty realizowane przez Wydział Intereuropejski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, składając dary trzynastej soboty. Po krótkiej przerwie mogliśmy wysłuchać kazania, które skierował do nas Krzysztof Żurek. W swoim wystąpieniu zachęcał do chrześcijańskiej autentyczności, pomocy bliźnim. W dalszej kolejności dziękowaliśmy Bogu w modlitwach za Jego błogosławieństwa i kolejny szczęśliwie przeżyty miesiąc.

Wyjątkowe w tym nabożeństwie było to, że kolejny raz mogliśmy gościć w naszym zborze studentów kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Profesor Zbigniew Pasek jesienią regularnie zabiera swoich studentów na kilka dni do Wisły. Podczas krótkiego pobytu w naszym mieście mogą oni spotkać się z przedstawicielami wielu wyznań. Cieszymy się, że ilekroć przyjeżdżają do Wisły, żelaznym punktem programu jest uczestnictwo w naszym nabożeństwie. W sobotę 28 września odwiedziła nas szesnastoosobowa grupa. Podczas studium Biblii nasi goście dołączyli do wcześniej utworzonych grup‑klas i dzięki temu mogli czynnie uczestniczyć w lekcji szkoły sobotniej. Po nabożeństwie było nam dane jeszcze przez około 40 minut odpowiadać na pytania i dalej rozmawiać. Ci młodzi ludzie pytali między innymi o nasze podejście do Biblii, do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a tym samym o postrzeganie niedzieli. Pytali również o stosunek do ekumenizmu i do Żydów. Naszym gościom najbardziej podobało się w nabożeństwie to, że studiujemy Pismo Święte i tak po prostu, swobodnie rozmawiamy na różne tematy w oparciu o teksty Słowa Bożego. Na pamiątkę otrzymali czasopisma „Ratunek - życie ma sens”, broszury „10 przykazań Bożych” oraz zakładki reklamujące stronę internetową naszego zboru wisla.adwentysci.org.

facebook_page_plugin