19 października 2013 roku w naszym zborze odbyło się nabożeństwo żniwno - dziękczynne. Jak co roku przygotowany został przez młodzież stół, na którym znalazło się to, co urosło na naszych polach, w ogródkach i przydomowych sadach. Nie zabrakło warzyw, owoców, zbóż, a nawet różnego rodzaju zagotowań. Podczas nabożeństwa mogliśmy podziwiać plony naszej pracy, ale jednocześnie przypominać sobie inne błogosławieństwa, jakimi obdarował nas Bóg.

To szczególne spotkanie zostało uświetnione muzyką orkiestry dętej „Echo Adwentu”, utworami na trąbkę Jana Wisełki, pieśniami w wykonaniu chóru oraz Doroty Wantulok. Dodatkowo Sara Wrzecionko i Krzysztof Wantulok odczytali pewien szczególny list od Boga do ludzi, który skłaniał do głębokiej refleksji. Kazanie Słowa Bożego w tym dniu wygłosił brat Władysław Wrzecionko, a na zakończenie wszyscy podzielili się na grupki i zanosili modlitwy do Boga, dziękując w nich za wszelkie błogosławieństwa, jakich udzielał nam Pan. Następnie zborownicy oraz goście zeszli do pomieszczeń na dole, gdzie wszyscy mogli przy wspólnym stole spożyć posiłek przygotowany przez wyznawców miejscowego zboru. Cały ten dzień był szczególnym czasem, kiedy mogliśmy dziękować Bogu za obfitość błogosławieństw jakimi nas obdarza, uświadomić sobie po raz kolejny jak wiele otrzymujemy z Jego ręki i cieszyć się społecznością ze sobą nawzajem.

„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę (...). A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która (…) pobudza do dziękczynienia Bogu.”  

(2 Kor. 9,8.10.11)

facebook_page_plugin