Rok 2012 upłynął w naszym zborze pod znakiem organizacji różnych przedsięwzięć związanych z przygotowaniem obchodów stulecia działalności zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle. Ale rok jubileuszowy szybko odszedł do przeszłości i już 5 stycznia 2013 roku odbyło się nabożeństwo dziękczynne podczas, którego przypominaliśmy sobie jak prowadził nas Bóg i jak nam błogosławił. Wielu z nas zastanawiało się, co przyniesie kolejny rok. Jaki będzie, czy przeżyjemy go w zdrowiu, czy będziemy mieć pracę, czy plany, których realizacji się podejmiemy przyniosą oczekiwany efekt, czy wreszcie wyczekiwany przez nas powrót Jezusa, może właśnie w tym roku nastąpi? Te i wiele innych pytań było dla nas zagadką, tymczasem kolejny rok jest już za nami.

Rok 2013 obfitował w wiele wydarzeń. Oprócz cotygodniowych sobotnich nabożeństw zbieraliśmy się na nabożeństwach modlitewnych, spotkaniach popołudniowych, spotkaniach młodzieży. Od 9 stycznia br. włączyliśmy się w program Generalnej Konferencji 10 dni modlitw pt. „Dziesięć dni w pokoju na górze” i prosiliśmy Boga o to, by nas zmieniał i wylał obiecanego Ducha Świętego. 16 lutego odbyło się błogosławieństwo dzieci, a 11 maja miało miejsce spotkanie małżeństw, podczas którego mogliśmy wysłuchać wykładu pastora Jacka Mattera na temat zagrożeń trwałości związków małżeńskich. W czerwcu, jak co roku, podjęliśmy się trudu organizacji zjazdu okręgowego. Poza piątkową krótkotrwałą ulewą, która przetestowała poprawność rozłożenia postawionego chwilę wcześniej namiotu, wspólne spotkanie odbyło się bez zakłóceń i przyniosło wiele budujących doświadczeń, pieśni oraz kazań Słowa Bożego. Jednak naszą największą radością była uroczystość chrztu świętego i decyzja Sary Wrzecionko, że chce oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Po wakacjach tj. 21 września najstarsi członkowie naszego zboru mieli możliwość spotkania się ze sobą. 19 października odbyło się nabożeństwo żniwno – dziękczynne, a na początku listopada uczestniczyliśmy w Tygodniu Modlitwy odbywającym się pod hasłem „I poszli za Nim”. 10 listopada w samo południe Paulina Majcher i Andrzej Pinkas ślubowali sobie w naszym zborze miłość i wierność małżeńską. 14 grudnia, a wcześniej również 15 czerwca uczestniczyliśmy w uroczystości Wieczerzy Pańskiej. W minionym roku swoje jubileusze obchodzili: Anna Szarzec, Jan Cieślar i Anna Wisełka. Nie ominął nas też smutek pogrzebów - w 2013 roku pożegnaliśmy, jak wierzymy na krótką chwilę, Annę Cieślar i Jana Cieślara.

Nie sposób też pominąć działań ewangelizacyjnych. Rok 2013 rozpoczęliśmy dwoma koncertami chóru podczas wieczorów kolęd w szkołach podstawowych w Głębcach i Czarnem. 14 i 21 kwietnia zorganizowaliśmy Szkołę Zdrowego Gotowania w wynajętej sali technologicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich. Również w kwietniu odbył się Gminny Mityng „Posłuchaj swojego serca” oraz rozpoczęliśmy pracę „od domu do domu”, dzięki której wartościowa literatura mogła trafić do mieszkańców Jawornika. W maju zorganizowaliśmy trzydniową odwykówkę „Rzucam Palenie”, a 22 maja od 9 do 14 na rynku badaliśmy i karmiliśmy mieszkańców Wisły i turystów, podczas wystawy Expo Zdrowie. Przez kilka miesięcy naszą szczególną uwagę przyciągał i momentami elektryzował życie zborowe, projekt  Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej pn. „Młodzi na Start”. Jednak mimo emocji, jakie wywoływał, jest on nadal realizowany, a młodzi ludzie – do których jest kierowany, mogą zdobywać doświadczenie zawodowe i co szczególnie cenne - zatrudnienie. Czas wakacji to czas koncertów orkiestry „Echo Adwentu” na Placu Bogumiła Hoffa. W tym miejscu nie sposób nie przypomnieć słów Jarka i Julii Szalbotów: Pan Bóg dał nam dużo radości, kiedy mogliśmy obserwować, jak ludzie sami zabierali wiele publikacji z czego zdecydowanie najbardziej byli zainteresowani „Wielkim Bojem”. Zainteresowanie to było tak duże, że w ciągu pierwszych 20-30 minut trwania koncertu przechodnie zabrali rekordową  ilość  egzemplarzy tej książki - około 50 sztuk i to były wszystkie egzemplarze tej książki przygotowane na ten dzień!!! Chwała Panu! Módlmy się o to, by Pan działał na serca tych ludzi! W październiku odbył się IV Gminny Mityng „Zdrowe Płuca”, a w pierwszy i drugi weekend listopada zorganizowaliśmy sześć spotkań antystresowych. Termin w czasie dwóch długich weekendów początkowo mógł wydawać się chybiony, jednak Bóg pobłogosławił ten czas i mieliśmy kolejne powody do radości i dziękczynień, bo w wykładach uczestniczyło kilkunastu przyjaciół spoza naszego kościoła. Mogliśmy się także przekonać, że dla naszego Taty nie ma gorszych czy złych terminów.

Jaki był ten miniony rok? Przepełniony Bożymi błogosławieństwami, Jego opieką, pomocą i zwycięstwami pomimo trudności i zniechęceń. Jaki będzie rok 2014? Dowiemy się jak zwykle za rok. Jednak na pewno będzie wartościowy bez względu na to co się wydarzy, jeżeli powierzymy stery naszego życia  Stwórcy oraz poświęcimy czas na studium Jego Słowa i modlitwę.

facebook_page_plugin