12 kwietnia miała miejsce w naszym zborze uroczystość ordynacji starszych zboru, wybranych w wyborach, które zakończyły się w marcu b.r.

W tym dniu pastor Tadeusz Niewolik wygłosił tematyczne kazanie o Dawidzie, następnie poprosił na podium Artura Pieszkę oraz Jarosława Szalbota wraz z małżonkami i dokonał obrzędu ordynacji, przedstawiając najpierw zakres obowiązków ordynowanych starszych zboru, a następnie modląc się o szczególne błogosławieństwo dla Jarka i Artura. Na koniec złożył im życzenia wytrwałości i mądrości w kierowaniu zborem. Uroczystość tę uświetnili swoim występem: chór miejscowego zboru oraz Sara Wrzecionko, która zaśpiewała pieśń „Już nadchodzi ten dzień”.

facebook_page_plugin