29 i 30 czerwca gościliśmy w naszym zborze misjonarza z Bangladeszu – doktora Milana Moskalę. Z tym niezwykłym człowiekiem, pochodzącym z Czeskiego Cieszyna mogliśmy po raz pierwszy spotkać się w piątek wieczorem. Podczas tego spotkania zgromadzeni dowiedzieli się, co skłoniło go do obrania takiej drogi życiowej i na czym polega jego praca w Azji. Jako lekarz stomatolog, brat Moskala pracuje w adwentystycznej klinice dentystycznej w Dhace – stolicy Bangladeszu.

Natomiast od piątku do niedzieli wyrusza jako misjonarz do okolicznych miast i wiosek, by głosić ewangelię i pomagać ludziom, którzy żyją tam w skrajnym ubóstwie. Dzięki prezentacji multimedialnej mogliśmy na własne oczy przekonać się jak straszne warunki życia panują w tym azjatyckim kraju. Brat Moskala wygłosił również apel i kazanie Słowa Bożego w sobotę, a także służył nam swoimi doświadczeniami podczas spotkania popołudniowego. Na koniec zaapelował do zebranych o modlitwy, które będą go wspierać w jego dalszej pracy w tym trudnym i niebezpiecznym terenie. Spotkanie z bratem Moskalą było bez wątpienia wielkim, budującym i bardzo inspirującym przeżyciem dla naszego zboru. Niech Bóg wspiera go w tej pięknej pracy!

 

 

facebook_page_plugin