Dzień Żniwno-Dziękczynny w naszym zborze odbył się w tym roku 25 października. Aby tradycji stało się zadość, dzień wcześniej młodzież pod kierunkiem Julii Szalbot przygotowała piękną ekspozycję warzyw, owoców i innych płodów rolnych, którymi w tym roku pobłogosławił nam Pan, aby wszyscy zborownicy mogli naocznie się przekonać, jak wiele otrzymujemy z Jego ręki.

W tym szczególnym dniu nabożeństwo zostało uświetnione licznymi pieśniami, wykonanymi przez członków zboru – utwór na trąbce zagrał Jan Wisełka, dwie pieśni w duecie wykonali Dorota i Adam Wantulokowie, również dwie pieśni zaśpiewał chór. Podczas drugiej części nabożeństwa wiersz dziękczynny odczytał Andrzej Pinkas, a następnie chętni wyznawcy mogli podzielić się z całym zborem tym, za co są Bogu szczególnie wdzięczni w mijającym roku. Ta część nabożeństwa została zakończona modlitwami wszystkich zgromadzonych w dwu, trzy osobowych grupach. Następnie kazanie Słowa Bożego wygłosił pastor Jacek Matter, który zwrócił uwagę na trzy sytuacje, w których Jezus okazywał wdzięczność oraz przytoczył historię Dawida, który również okazał wdzięczność Mefiboszetowi ze względu na obietnicę złożoną Jonatanowi. Te przykłady zachęciły zebranych do okazywania wdzięczności w codziennym życiu. Po nabożeństwie wszyscy zborownicy, a także goście, którzy w tym dniu odwiedzili nasz zbór, zeszli do jadalni, gdzie spędzili czas przy wspólnym posiłku przygotowanym przez współwyznawców. Także tu widać było, jak bardzo pobłogosławił nam Pan, ponieważ stoły były suto zastawione i nikt nie odszedł w tym dniu głodny. Chwała niech będzie naszemu Bogu, za to, że tak bardzo wciąż nam błogosławi.

facebook_page_plugin