Początek listopada to co roku szczególny czas w życiu naszego zboru jak i całego kościoła na świecie. Corocznie poświęcamy cały tydzień, by wieczorami spotkać się na nabożeństwie, podczas którego śpiewamy pieśni, czytamy przygotowane materiały w Głosie Adwentu, a przede wszystkim modlimy się. Podczas ostatniego Tygodnia Modlitwy codziennie spotykaliśmy się w grupie około 10 – 12 osób.

W tym roku tematem przewodnim była służba innym ludziom. Analizowaliśmy różne historie z życia Chrystusa, starając się odkryć, w jaki sposób Jezus tak skutecznie docierał do serc ludzi. Wiele czasu poświęciliśmy tematowi zdrowia, gdyż Jezus w czasie swojej służby więcej ludzi nakarmił i uleczył, niż wygłosił kazań.

Kiedy zastanawiam się nad tym, co zapamiętam z tego Tygodnia Modlitwy, to bez wątpienia jest to cytat z piątkowego rozważania, który pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć: „Kościoły ciepłe, miłujące i pełne troski to takie, gdzie ludzie czują, że się ich bezwarunkowo akceptuje. Do takich kościołów ludzie chcą przychodzić i przeprowadzać przyjaciół i sąsiadów. A jeżeli do tego każdy wyznawca stanie się człowiekiem kochającym, podobnym do Chrystusa, to będzie żywym, chodzącym narzędziem wpływu na innych dla Chrystusa i Jego królestwa”.

Tego ciepła, troski i bezwarunkowej akceptacji chcę nam wszystkim w życiu zborowym jak i rodzinnym życzyć. Niech jednak te cechy nie będą celem samym w sobie, lecz będą sposobnością do pokazania prawdziwego obrazu naszego Boga i Stwórcy innym ludziom.

facebook_page_plugin