Początek roku to zawsze czas podsumowania tego co za nami, oceny. W życiu zborowym w 2014 roku wydarzyło się wiele, były chwile radości, ale i smutku, czasem wszystko szło swoimi utartymi ścieżkami, czasem byliśmy zaskakiwani rozwiązaniami, które Bóg w swej dobroci nam dał. Z szerszej perspektywy patrząc na miniony rok, bez wątpienia winniśmy być Bogu wdzięczni za pokój panujący w naszym kraju, gdyż dzięki temu cotygodniowe sobotnie nabożeństwa mogły odbywać się bez przeszkód, mogliśmy modlić się, spotykać się i działać ewangelizacyjnie.

Pokrótce warto przypomnieć niektóre wydarzenia z życia zboru. W styczniu zorganizowaliśmy „Noworoczne spotkanie dla dzieci z niespodzianką”, podczas którego 50 dzieci wzięło udział w zajęciach zakończonych wręczeniem prezentów. Styczeń to także czas „10 dni modlitwy” oraz miesiąc, w którym swój jubileusz 85 urodzin obchodziła siostra Emilia Cieślar. W marcu, decyzją zboru, zostali powołani nowi urzędnicy na lata 2014 i 2015, a także miał miejsce Tydzień Modlitwy Młodzieży. W kwietniu odbył się Gminny Mityng „Posłuchaj swojego serca”, miała też miejsce uroczystość ordynacji starszych zboru. W maju natomiast odbyło się dwudniowe spotkanie dla dzieci z Rudy Śląskiej i Wisły oraz wystawa Expo Zdrowie. Maj to także uroczystości: ordynacja diakonów, błogosławienie Tomka Kocyana, a także czas pożegnania naszego brata Pawła Szarca, który zmarł nagle, kilka dni przed swoimi 85 urodzinami. „Tradycyjnie” w czerwcu odbył się zjazd okręgowy, podczas którego 11 osób przyjęło chrzest. Nie sposób nie wspomnieć też o jubileuszu Jana Wrzecionki, który obchodził 70 rocznicę urodzin 18 czerwca. Czas wakacji nierozerwalnie wiąże się koncertami orkiestry Echo Adwentu na wiślańskim rynku. Dodatkowo w sierpniu, po 30 latach przerwy, odbył się w Wiśle Camp Diecezji Południowej, podczas którego zorganizowane zostały publiczne wykłady „Miłość od A do Z” prowadzone przez pastora Piotra Stachurskiego. W sierpniu także podziękowaliśmy pastorowi Tadeuszowi Niewolikowi za czas, kiedy opiekował się naszym zborem. Z kolei we wrześniu mogliśmy uczestniczyć w kolejnej uroczystości błogosławienia trójki dzieci: Leny, Szymona i Henry`ego, a także zostały zorganizowane warsztaty Zdrowego Gotowania. Początek listopada skupił znów nasz zbór na modlitwie podczas Tygodnia Modlitwy oraz powitaliśmy wśród członków naszego zboru Paulinę Pinkas. W listopadzie została również zorganizowana wycieczka ewangelizacyjna do Istebnej.

Przed nami kolejny rok, który przybliża nas do powtórnego przyjścia Zbawiciela, kolejne plany, marzenia, ale i obowiązki. Nikt z nas nie wie co przyniesie, ale dobrze pamiętać o Bożej obietnicy napawającej nadzieją, która jest zapisana w księdze Jeremiasza 29, 11-13 „Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem”.

Artur Pieszka

Poniżej zamieszczamy prezentację, która została przygotowana na Dziękczynne Nabożeństwo Noworoczne, które odbyło się 10 stycznia.

facebook_page_plugin