10 stycznia 2015 r. odbyło się w naszym zborze dziękczynne nabożeństwo noworoczne. W tym szczególnym dniu pierwszą część nabożeństwa poprowadził Dariusz Sydor, drugą część Artur Pieszka, a kazanie Słowa Bożego wygłosił Władysław Wrzecionko. Oprócz stałych, cotygodniowych elementów nabożeństwa pojawiły się także dodatkowe – liczne pieśni i utwory muzyczne, rozważanie z okazji trwających 10 dni Modlitwy, doświadczenia i refleksje członków zboru oraz modlitwy dziękczynne. 

Po kazaniu zgromadzeni mogli także obejrzeć przygotowaną przez Sarę Wrzecionko prezentację multimedialną, podsumowującą cały rok w naszym zborze. Nabożeństwo utworami muzycznymi uświetnili: Dorota Wantulok, Sara Wrzecionko, Piotr Wantulok, Henryk Mazur oraz chór i orkiestra „Echo Adwentu”, zaś po jego zakończeniu wszyscy zebrani wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez członków zboru. Był to błogosławiony czas, który po raz kolejny unaocznił nam, jak bardzo powinniśmy być wdzięczni naszemu Bogu, za to jak nas prowadzi i czym nas obdarza.

facebook_page_plugin