15 maja miała miejsce smutna uroczystość pogrzebowa brata Pawła Szarca, który zmarł nagle w szpitalu 13 maja, na kilka dni przed swoimi 85 urodzinami. Uroczystość prowadzili: pastor Mariusz Sobkowiak oraz Henryk Szatkowski, a orkiestra „Echo Adwentu” uświetniła swą grą czas przed nabożeństwem pogrzebowym i po jego zakończeniu. W nabożeństwie mimo niesprzyjającej pogody licznie udział wzięli zborownicy, sąsiedzi, znajomi oraz delegacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie pracuje córka zmarłego. Niech dobry Bóg ma w opiece rodzinę brata Pawła i wleje w ich serca nadzieję na rychłe spotkanie z nim przy powtórnym przyjściu naszego Zbawiciela.

W dniach 10 - 11 maja w naszym zborze miało miejsce spotkanie integracyjne dzieci z Wisły i Rudy Śląskiej pod hasłem „Jezus mówi do Ciebie”. Rozpoczęliśmy szkółką sobotnią, na której uczyliśmy się o miłosiernym samarytaninie i ćwiczyliśmy pieśń „Każdy człowiek”, którą zaśpiewaliśmy w drugiej części nabożeństwa.

 

10 maja w naszym zborze odbyło się podwójnie uroczyste nabożeństwo. W pierwszej części, podczas apelu ewangelizacyjnego pastor Tadeusz Niewolik dokonał ordynacji diakonów. Jako wprowadzenie do tej uroczystości przypomniał zebranym historię Szczepana.

W sobotę 26 kwietnia 2014 roku podczas apelu ewangelizacyjnego, który prowadził Jarosław Szalbot, odbyła się prezentacja książki pt. „Poza Wyobraźnią” i filmu „Ziemia – świadek stworzenia” wyreżyserowanego i zrealizowanego przez Henrego Strobera.

 

12 kwietnia miała miejsce w naszym zborze uroczystość ordynacji starszych zboru, wybranych w wyborach, które zakończyły się w marcu b.r.

facebook_page_plugin