Sobotnie nabożeństwo w dniu 16 lutego 2013 roku obfitowało w radosne i ważne wydarzenia. Pierwszym z nich było przyjęcie Julii Szalbot do grona członków wiślańskiego zboru. Julia Szalbot dotychczas była członkinią zboru Odessa 1 na Ukrainie. Chcemy jej życzyć tą drogą, by dobrze czuła się wśród nas i byśmy, kiedy Jezus powróci, razem znaleźli się w Niebiańskiej Ojczyźnie, której oczekujemy.

W dniach od 9 do 19 stycznia odbywały się spotkania zatytułowane „Dziesięć dni w pokoju na górze”. W czasie tych jedenastu dni poświęcaliśmy codziennie około godziny, by na podstawie przygotowanych materiałów zastanowić się nad koniecznymi zmianami w naszym życiu osobistym i zborowym, które muszą nastąpić by ponownie został wylany Duch Święty. Rozważaliśmy między innymi tematy związane z modlitwą wstawienniczą, szczerą skruchą, uczciwym wyznaniem grzechów, pełną miłości jednością, ofiarną pokorą, których wynikiem jest radosne dziękczynienie i gorliwe świadczenie.

5 stycznia 2013 roku odbyło się w naszym zborze noworoczne nabożeństwo dziękczynne. Był to czas przepełniony refleksjami, modlitwami i muzyką. Kazanie w tym szczególnym dniu wygłosił do zebranych Henryk Szatkowski, który poruszył temat wdzięczności na podstawie fragmentu Ewangelii o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych.

Drugiego grudnia w naszym zborze miała miejsce równie radosna uroczystość. W tym dniu związek małżeński zawarli Julia Biriukowa ze zboru w Odessie oraz Jarosław Szalbot z miejscowego zboru. Ceremonię prowadził pastor Julian Hatała, a uświetniona została przez wiślański chór i orkiestrę, duet braterstwa Wantuloków oraz zespół z Ukrainy. Na zakończenie ceremonii, do ostatniej pieśni zespołu włączyła się także para młoda. Julii i Jarkowi życzymy wielu błogosławieństw Bożych, Jego prowadzenia w każdym dniu wspólnego życia, radości, pokoju i samych szczęśliwych dni!

Na samym początku swej ziemskiej służby Jezus przyszedł nad Jordan by dać się ochrzcić swojemu kuzynowi Janowi. Jan o swojej służbie mówił: „Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3:11). Na końcu swojej ziemskiej służby, Jezus dał polecenie swoim uczniom: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28:19). Zadanie, powierzone uczniom 2000 lat temu, jest aktualne także dzisiaj!

Sobota 27 października była szczególnym dniem poświęconym w naszym zborze na dziękczynienie naszemu Panu za wszystkie hojne dary, którymi nas obdarzył w tym roku. Młodzież pod kierownictwem Daniela Sydora przygotowała dzień wcześniej stół, na którym znalazły się płody rolne z ogrodów naszych zborowników. Dzięki temu naocznie mogliśmy się przekonać, że mamy za co dziękować naszemu Stworzycielowi.

W niedzielę 21 października 2012 roku odbył się koncert wiślańskich chórów. Koncert był wydarzeniem kończącym cykl działań, które jako zbór podejmowaliśmy w tym jubileuszowym roku. Gwoli przypomnienia były to: wystawa Expo Zdrowie połączona z wykładami na temat zdrowia prowadzonymi przez Jacka Mattera, koncerty orkiestry „Echo Adwentu” na wiślańskim rynku, warsztaty zdrowego gotowania, wykłady Władysława Poloka oparte na księdze Objawiania Świętego Jana oraz zorganizowana wspólnie z Muzeum Beskidzkim wystawa „Z Biblią przez stulecia”, której opiekunem był Henryk Patryarcha.

22 września w godzinach popołudniowych odbyło się w naszym zborze spotkanie seniorów, w którym uczestniczyli starsi wyznawczy z naszego zboru, diakoni oraz dwie osoby spoza naszego kościoła. Z kazaniem Słowa Bożego przyjechał do Wisły specjalnie na tę okazję pastor Henryk Szatkowski.

facebook_page_plugin