Na samym początku swej ziemskiej służby Jezus przyszedł nad Jordan by dać się ochrzcić swojemu kuzynowi Janowi. Jan o swojej służbie mówił: „Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3:11). Na końcu swojej ziemskiej służby, Jezus dał polecenie swoim uczniom: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28:19). Zadanie, powierzone uczniom 2000 lat temu, jest aktualne także dzisiaj!

Sobota 27 października była szczególnym dniem poświęconym w naszym zborze na dziękczynienie naszemu Panu za wszystkie hojne dary, którymi nas obdarzył w tym roku. Młodzież pod kierownictwem Daniela Sydora przygotowała dzień wcześniej stół, na którym znalazły się płody rolne z ogrodów naszych zborowników. Dzięki temu naocznie mogliśmy się przekonać, że mamy za co dziękować naszemu Stworzycielowi.

W niedzielę 21 października 2012 roku odbył się koncert wiślańskich chórów. Koncert był wydarzeniem kończącym cykl działań, które jako zbór podejmowaliśmy w tym jubileuszowym roku. Gwoli przypomnienia były to: wystawa Expo Zdrowie połączona z wykładami na temat zdrowia prowadzonymi przez Jacka Mattera, koncerty orkiestry „Echo Adwentu” na wiślańskim rynku, warsztaty zdrowego gotowania, wykłady Władysława Poloka oparte na księdze Objawiania Świętego Jana oraz zorganizowana wspólnie z Muzeum Beskidzkim wystawa „Z Biblią przez stulecia”, której opiekunem był Henryk Patryarcha.

22 września w godzinach popołudniowych odbyło się w naszym zborze spotkanie seniorów, w którym uczestniczyli starsi wyznawczy z naszego zboru, diakoni oraz dwie osoby spoza naszego kościoła. Z kazaniem Słowa Bożego przyjechał do Wisły specjalnie na tę okazję pastor Henryk Szatkowski.

W dniach od 3 do 20 września gościliśmy w naszym zborze pastora Henryka Patryarchę,   który   przywiózł   ze  sobą bogate  zbiory Biblii,  aby  zaprezentować  je w miejscowym muzeum. Wystawa „Z Biblią przez stulecia” była częścią obchodów 100-lecia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle. Dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Kiereś mogła się ona odbyć w Muzeum Beskidzkim.

Po wielu tygodniach przygotowań, 11 sierpnia odbyło się w naszym zborze nabożeństwo dziękczynne z okazji 100-lecia istnienia zboru w Wiśle. Dzień okazał się zimny i deszczowy, ale to nie zepsuło podniosłej atmosfery, jaka zapanowała podczas tych wspólnie spędzonych kilku godzin.

Miłym zwyczajem naszego zboru są życzenia składane w każdy sabat osobom, które w mijającym tygodniu obchodziły swoje urodziny. Natomiast wyznawcy, którzy obchodzą szczególny okrągły jubileusz, począwszy od 70 roku życia oprócz życzeń otrzymują od zboru także kwiaty i upominek.

W sobotnie popołudnie 14 lipca 2012 r. miała miejsce w naszym zborze uroczystość chrztu świętego Sebastiana Oberheidta ze zboru w Essen, wnuka członkini naszego zboru - Emilii Cieślar. Kazanie Słowa Bożego wygłosił do zebranych pastor Paweł Cieślar z Australii, który przeprowadził także wyznanie wiary oraz ochrzcił Sebastiana.

facebook_page_plugin