To kolejny już rok kiedy jesienią w  zborze wiślańskim organizowane są wykłady. Początkiem roku, planując na Radach Zboru to co będziemy realizować w roku 2018 mieliśmy pomysł zaproszenia innego mówcy. Jednak upływ czasu skorygował te plany, a pozytywna odpowiedź pastora Zenona Korosteńskiego zaowocowała serią spotkań pod tytułem „Życie po życiu?”. Spotkania odbyły się w dwa listopadowe weekendy tj. 9-11 i 16-18 listopada 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy na serię wykładów zatytułowanych "Życie po życiu?". Spotkania odbywać się będą w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle przy ul. Spacerowej 9 w dniach 9-10-11 oraz 16-17-18 listopada 2018r. o godzinie 18:00.
Tematykę przybliży nam pastor Zenon Korosteński. Wstęp wolny!

Zapraszamy do obejrzenia niżej zamieszczonej rozmowy. Temat życia i śmierci staje się aktualnie bardzo istotny, a nawet wszechogarniający z uwagi na zbliżające się Święto. Dlatego warto poświęcić chwilę czasu na zadumę i być może znalezienie odpowiedzi czy rzeczywiście Bóg tak chciał?

Już w najbliższą sobotę od godziny 9:00 zapraszamy do udziału w zjeździe okręgu bielsko-cieszyńskiego w Wiśle. Tematem przewodnim będą słowa Pawła zapisane w liście do Rzymian: Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? W godzinach popołudniowych zaplanowana jest uroczystość chrztu świętego. Program zjazdu znajduje się w załączniku.

6 stycznia odbyło się w naszym zborze uroczyste nabożeństwo noworoczne, podczas którego mieliśmy możliwość wyrazić naszemu Bogu dziękczynienie za kolejny przeżyty rok.

Reformacja protestancka XVI wieku była nie tylko znaczącym pod względem religijno-społecznym wydarzeniem w dziejach Europy, ale – jak tłumaczą jej twórcy – przede wszystkim zrządzeniem Bożym, działaniem opatrznościowym na rzecz odwrotu od błędów i powrotu do pierwotnej czystości chrześcijaństwa. Przeszła przez „znaczną część Europy Zachodniej niby h u r a g a n, wywierając ogromny wpływ nie tylko na życie religijne, lecz także zmie­niając układy społeczne i polityczne” - Vivian Green. Reformacja rozpoczęła nową epokę w historii Kościoła, przynosząc mu po wiekach duchowego zastoju wielki powiew ewangelicznej odnowy. W istocie ruch reformacyjny był na wskroś biblijny, kierujący uwagę chrześcijan na apostolskie treści wiary. W XVI wieku, po długim okresie średniowiecza, Europa zaczęła wyzwalać się z feudalno-religijnej supremacji Kościoła, zrywając tym samym z utrwalonymi przez wieki przerostami dogmatyczno-liturgicznymi, a nierzadko też i z religijnym zabobonem. Dzięki reformacji podstawowe nauki wczesnego chrześcijaństwa ponownie ujrzały światło dzienne.

Czym w istocie była reformacja i  jak możemy na nią spojrzeć po upływie 500 lat?

 

Od 30 sierpnia do 28 września 2017 r. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle miała miejsce wystawa Biblii. Mogła się odbyć przy współpracy i dzięki życzliwości dyrekcji oraz pracowników muzeum, a także wielu osób, które czynnie włączyły się w jej organizację.

facebook_page_plugin