Już w najbliższą sobotę od godziny 9:00 zapraszamy do udziału w zjeździe okręgu bielsko-cieszyńskiego w Wiśle. Tematem przewodnim będą słowa Pawła zapisane w liście do Rzymian: Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? W godzinach popołudniowych zaplanowana jest uroczystość chrztu świętego. Program zjazdu znajduje się w załączniku.

6 stycznia odbyło się w naszym zborze uroczyste nabożeństwo noworoczne, podczas którego mieliśmy możliwość wyrazić naszemu Bogu dziękczynienie za kolejny przeżyty rok.

Reformacja protestancka XVI wieku była nie tylko znaczącym pod względem religijno-społecznym wydarzeniem w dziejach Europy, ale – jak tłumaczą jej twórcy – przede wszystkim zrządzeniem Bożym, działaniem opatrznościowym na rzecz odwrotu od błędów i powrotu do pierwotnej czystości chrześcijaństwa. Przeszła przez „znaczną część Europy Zachodniej niby h u r a g a n, wywierając ogromny wpływ nie tylko na życie religijne, lecz także zmie­niając układy społeczne i polityczne” - Vivian Green. Reformacja rozpoczęła nową epokę w historii Kościoła, przynosząc mu po wiekach duchowego zastoju wielki powiew ewangelicznej odnowy. W istocie ruch reformacyjny był na wskroś biblijny, kierujący uwagę chrześcijan na apostolskie treści wiary. W XVI wieku, po długim okresie średniowiecza, Europa zaczęła wyzwalać się z feudalno-religijnej supremacji Kościoła, zrywając tym samym z utrwalonymi przez wieki przerostami dogmatyczno-liturgicznymi, a nierzadko też i z religijnym zabobonem. Dzięki reformacji podstawowe nauki wczesnego chrześcijaństwa ponownie ujrzały światło dzienne.

Czym w istocie była reformacja i  jak możemy na nią spojrzeć po upływie 500 lat?

 

Od 30 sierpnia do 28 września 2017 r. w Muzeum Beskidzkim w Wiśle miała miejsce wystawa Biblii. Mogła się odbyć przy współpracy i dzięki życzliwości dyrekcji oraz pracowników muzeum, a także wielu osób, które czynnie włączyły się w jej organizację.

Z radością pragniemy zaprosić do udziału w uroczystości Chrztu Świętego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 14:00 w budynku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle. Po kazaniu Słowa Bożego oraz wyznaniu wiary katechumeni wraz z licznymi świadkami tego wydarzenia - rodzinami, współwyznawcami, znajomymi, udadzą się nad rzekę Wisłę. Tam odbędzie się dalsza część uroczystości - kliknij by poznać dokładaną lokalizację.

I Ty możesz być świadkiem tego szczególnego wydarzenia, przyjdź i zobacz!

Zapisz

Zapisz

Ponownie już zapraszamy do udziału w wystawie Expo Zdrowie. Szczegóły na plakacie poniżej. Do zobaczenie już w środę na wiślańskim rynku!

Zapisz

facebook_page_plugin