28 stycznia 2017 roku siostra Franciszka Merkis obchodziła swoje 85 urodziny. Z tej okazji przedstawicielki diakonatu i starszy zboru złożyli siostrze wizytę, aby przekazać jej życzenia i okolicznościowy upominek od zboru. Czas u braterstwa Szalbotów upłynął w miłej atmosferze.

Początek roku w naszym zborze to od kilku już lat czas 10 dni modlitwy. W tym roku w dniach od 11 do 20 stycznia codziennie spotykaliśmy się i spędzaliśmy czas przede wszystkim na modlitwie. Tematem przewodnim naszych nabożeństw była świątynia – Żywa Świątynia. Mimo, że obecnie nie ma już sensu służba w świątyni w taki sposób, jak praktykowali to Żydzi, a doskonałą służbę na rzecz każdego człowieka w niebiańskiej świątyni pełni Jezus, to znajomość tego zagadnienia jest dalej niezmiernie ważna. Dlatego zastanawialiśmy się, co dla nas aktualnie znaczą i na co albo na kogo, wskazują różne części świątyni, sprzęty i przedmioty w niej znajdujące się.

9 stycznia w świetlicy środowiskowej C.Z.A.S przy Szkole Podstawowej w Wiśle Czarnem odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu Zdrowia, powołanego do życia przez wiślański zbór oraz filię Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

7 stycznia odbyło się w naszym zborze dziękczynne nabożeństwo noworoczne. Jak co roku było ono szczególne, ponieważ mogliśmy sobie przypomnieć, jak wspaniale prowadził nas Bóg w minionym roku, a także dlatego, że  zostało ubogacone występami muzycznymi orkiestry „Echo Adwentu”, braterstwa Anny i Bolesława Kocyanów oraz Jana Wisełki.

Serce dla misji, to temat tegorocznego tygodnia modlitwy, w którym mogliśmy uczestniczyć od 5 do 12 listopada. W tych dniach w kilkunastoosobowym gronie spotykaliśmy się codziennie na nabożeństwach modlitewnych w naszym zborze, a wierzymy, że również wszyscy pozostali zborownicy w swoich domach modlili się o to, by każdy z nas mógł otrzymać do serca ducha misyjnego i by Pan Bóg każdemu z nas pokazał w jaką misję może się zaangażować.

W niedzielę 6 listopada w naszym zborze odbyło się podsumowanie sezonu orkiestry. W spotkaniu wzięli udział członkowie orkiestry wraz ze swoimi rodzinami,  pastorzy Włodzimierz Pilch i Jacek Matter wraz z małżonkami oraz osoby zajmujące się kolportażem literatury podczas koncertów. Spotkanie przebiegało pod hasłem wdzięczności dla Pana, gdyż to On daje siły i talenty, On sprawia chcenie i wykonanie, On stwarza możliwości współpracy z władzami miasta, a także daje mądrość i siłę do pokonywania trudności.

W sobotę 22 października odbyło się spotkanie seniorów i diakonatu. Było ono wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy w historii na tego typu uroczystości spotkali się seniorzy miejscowego zboru wspólnie z seniorami zboru ustrońskiego. Po kilkudniowych opadach deszczu, Pan pobłogosławił to popołudnie słoneczną pogodą.

facebook_page_plugin