W dniach 12-19 marca 2016 r. odbywał się w naszym zborze Tydzień Modlitwy Młodzieży. Spotykaliśmy się każdego dnia w innym domu, aby czytać, dyskutować i wspólnie się modlić.

To już niemal tradycja, że na początku roku spotykamy się w naszym zborze na codziennych nabożeństwach modlitewnych. Należy zaznaczyć, że już od dziesięciu lat cały ogólnoświatowy Kościół modli się w ramach „10 Dni Modlitwy” na początku każdego roku.

9 stycznia w naszym zborze odbyło się coroczne nabożeństwo dziękczynne, podczas którego oddawaliśmy Bogu chwałę i zanosiliśmy dziękczynne modlitwy za kolejny rok, który pozwolił nam przeżyć. Jak co roku, nabożeństwo to ubogacone zostało przez licznych wykonawców pieśniami i utworami muzycznymi.

19 grudnia w naszym zborze miała miejsce radosna uroczystość – przyjęcie w poczet członków Magdy Kukli, która do tej pory należała do zboru w Bielsku-Białej.

10 grudnia pożegnaliśmy na cmentarzu komunalnym w Wiśle naszą siostrę Marię Szalbot, która zmarła 5 grudnia.

W pierwszy i drugi weekend grudnia w budynku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle odbywały się wykłady o tematyce biblijnej zatytułowane „Żywy kościół”. Podczas tych sześciu spotkań prowadzący – pastor Jacek Matter poruszał tematy związane z praktycznych chrześcijaństwem.

W tym roku Tydzień Modlitwy odbywał się od 7 do 14 listopada. Podczas jego trwania wszyscy wyznawcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na całym świecie, analizowali temat „Ożywienie i powtórne przyjście Jezusa”. Również i my, podczas codziennych spotkań, które odbywały się w naszym zborze od niedzieli do piątku o godzinie 18:00, zaś w soboty podczas nabożeństw, pilnie zapoznawaliśmy się z treścią przygotowanego materiału i poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: Jaką rolę odgrywają poselstwa trzech aniołów w ożywieniu Kościoła i każdego z nas? Jaki jest związek między niebiańską świątynią a tymi trzema ważnymi poselstwami? Co łączy znaki powtórnego przyjścia Chrystusa z ożywieniem i zaangażowaniem w misji? Czy możemy być pewni powtórnego przyjścia Pana i nadziei zmartwychwstania? Komu oddajemy cześć? Jak oczekujemy?

facebook_page_plugin