21 czerwca odbył się w naszym zborze coroczny zjazd okręgowy. W tym dniu odwiedziło nas wielu gości z sąsiednich zborów nie tylko tych bliskich, ale też dalszych, a nawet z zagranicy. Podczas zjazdu mogliśmy wysłuchać kazań pastorów: Jarosława Dzięgielewskiego, Stenio Gungadoo i Wasyla Bostana.

18 czerwca Jan Wrzecionko obchodził okrągłą rocznicę urodzin – w tym dniu ukończył 70 lat. Jako że cieszy się on wyśmienitym zdrowiem i co sobotę uczęszcza na nabożeństwa, odstąpiliśmy od zwyczaju odwiedzin diakońskich w domu jubilata  w dniu urodzin na rzecz złożenia mu życzeń podczas sobotniego nabożeństwa.

W środę 28 maja na placu Bogumiła Hoffa odbyła się już trzeci raz w Wiśle wystawa Expo Zdrowie. Po raz pierwszy oprócz badania wydolności płuc, pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru poziomu glukozy we krwi badaliśmy również poziom cholesterolu. Pomiar ten mogliśmy wykonywać dzięki dofinansowaniu programu przez Gminę Wisła, gdyż jest on badaniem stosunkowo drogim. Podczas trwania imprezy zarejestrowano 108 osób, które skorzystały w pełnym zakresie ze wszystkich stanowisk, ale były także osoby, które korzystały wybiórczo tylko z niektórych punktów programu.

15 maja miała miejsce smutna uroczystość pogrzebowa brata Pawła Szarca, który zmarł nagle w szpitalu 13 maja, na kilka dni przed swoimi 85 urodzinami. Uroczystość prowadzili: pastor Mariusz Sobkowiak oraz Henryk Szatkowski, a orkiestra „Echo Adwentu” uświetniła swą grą czas przed nabożeństwem pogrzebowym i po jego zakończeniu. W nabożeństwie mimo niesprzyjającej pogody licznie udział wzięli zborownicy, sąsiedzi, znajomi oraz delegacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie pracuje córka zmarłego. Niech dobry Bóg ma w opiece rodzinę brata Pawła i wleje w ich serca nadzieję na rychłe spotkanie z nim przy powtórnym przyjściu naszego Zbawiciela.

W dniach 10 - 11 maja w naszym zborze miało miejsce spotkanie integracyjne dzieci z Wisły i Rudy Śląskiej pod hasłem „Jezus mówi do Ciebie”. Rozpoczęliśmy szkółką sobotnią, na której uczyliśmy się o miłosiernym samarytaninie i ćwiczyliśmy pieśń „Każdy człowiek”, którą zaśpiewaliśmy w drugiej części nabożeństwa.

 

10 maja w naszym zborze odbyło się podwójnie uroczyste nabożeństwo. W pierwszej części, podczas apelu ewangelizacyjnego pastor Tadeusz Niewolik dokonał ordynacji diakonów. Jako wprowadzenie do tej uroczystości przypomniał zebranym historię Szczepana.

facebook_page_plugin