6 i 7 sierpnia filia ChSCh w Wiśle rozpoczęła Szkołą Zdrowego Gotowania realizację projektu Zdrowa Rodzina. Projekt ten obejmuje 6 kilkugodzinnych spotkań w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w pracowni do technologii i zakłada naukę gotowania zdrowych potraw pod okiem promotora zdrowia.

Od 3 do 9 sierpnia odbywał się w Wiśle Camp Diecezji Południowej, w którym uczestniczyło około 70 osób z różnych zborów diecezji. Większa część programu odbywała się w naszym wiślańskim zborze.

21 czerwca odbył się w naszym zborze coroczny zjazd okręgowy. W tym dniu odwiedziło nas wielu gości z sąsiednich zborów nie tylko tych bliskich, ale też dalszych, a nawet z zagranicy. Podczas zjazdu mogliśmy wysłuchać kazań pastorów: Jarosława Dzięgielewskiego, Stenio Gungadoo i Wasyla Bostana.

18 czerwca Jan Wrzecionko obchodził okrągłą rocznicę urodzin – w tym dniu ukończył 70 lat. Jako że cieszy się on wyśmienitym zdrowiem i co sobotę uczęszcza na nabożeństwa, odstąpiliśmy od zwyczaju odwiedzin diakońskich w domu jubilata  w dniu urodzin na rzecz złożenia mu życzeń podczas sobotniego nabożeństwa.

W środę 28 maja na placu Bogumiła Hoffa odbyła się już trzeci raz w Wiśle wystawa Expo Zdrowie. Po raz pierwszy oprócz badania wydolności płuc, pomiaru ciśnienia tętniczego, pomiaru poziomu glukozy we krwi badaliśmy również poziom cholesterolu. Pomiar ten mogliśmy wykonywać dzięki dofinansowaniu programu przez Gminę Wisła, gdyż jest on badaniem stosunkowo drogim. Podczas trwania imprezy zarejestrowano 108 osób, które skorzystały w pełnym zakresie ze wszystkich stanowisk, ale były także osoby, które korzystały wybiórczo tylko z niektórych punktów programu.

15 maja miała miejsce smutna uroczystość pogrzebowa brata Pawła Szarca, który zmarł nagle w szpitalu 13 maja, na kilka dni przed swoimi 85 urodzinami. Uroczystość prowadzili: pastor Mariusz Sobkowiak oraz Henryk Szatkowski, a orkiestra „Echo Adwentu” uświetniła swą grą czas przed nabożeństwem pogrzebowym i po jego zakończeniu. W nabożeństwie mimo niesprzyjającej pogody licznie udział wzięli zborownicy, sąsiedzi, znajomi oraz delegacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie pracuje córka zmarłego. Niech dobry Bóg ma w opiece rodzinę brata Pawła i wleje w ich serca nadzieję na rychłe spotkanie z nim przy powtórnym przyjściu naszego Zbawiciela.

facebook_page_plugin