W dniach 10 - 11 maja w naszym zborze miało miejsce spotkanie integracyjne dzieci z Wisły i Rudy Śląskiej pod hasłem „Jezus mówi do Ciebie”. Rozpoczęliśmy szkółką sobotnią, na której uczyliśmy się o miłosiernym samarytaninie i ćwiczyliśmy pieśń „Każdy człowiek”, którą zaśpiewaliśmy w drugiej części nabożeństwa.

 

10 maja w naszym zborze odbyło się podwójnie uroczyste nabożeństwo. W pierwszej części, podczas apelu ewangelizacyjnego pastor Tadeusz Niewolik dokonał ordynacji diakonów. Jako wprowadzenie do tej uroczystości przypomniał zebranym historię Szczepana.

W sobotę 26 kwietnia 2014 roku podczas apelu ewangelizacyjnego, który prowadził Jarosław Szalbot, odbyła się prezentacja książki pt. „Poza Wyobraźnią” i filmu „Ziemia – świadek stworzenia” wyreżyserowanego i zrealizowanego przez Henrego Strobera.

 

12 kwietnia miała miejsce w naszym zborze uroczystość ordynacji starszych zboru, wybranych w wyborach, które zakończyły się w marcu b.r.

W dniach od 16 do 23 marca odbyły się w naszym zborze dni modlitwy młodzieży pod hasłem „Królestwo Boże - oznaki wieczności”. Młodzież spotykała się codziennie w innym domu, ciesząc się wspólnie spędzanym czasem na modlitwie, rozważaniach i studium Pisma Świętego. Szczególną radością było dla nas, że liczba uczestników spotkań wynosiła codziennie minimum 8 osób. Dzięki czytankom mogliśmy zbadać temat centralnego miejsca Królestwa Bożego w nauczaniu Jezusa oraz znaczenie tego stanu rzeczy dzisiaj, dla nas. Autorzy skłaniali nas do refleksji nad własnym życiem i do jego zmiany. Był to bardzo błogosławiony czas, a uczestnicy spotkań mogli posilić się strawą zarówno duchową, jak i cielesną.

facebook_page_plugin